ప్రేమ, జ్ఞానము, న్యాయము, శక్తి అనేవాటితో సంపూర్ణ పొందికను కనబరుస్తాయి. A word used to represent a cardinal number; a cardinal numeral. వేరు చేయబడి దాని నాలుగు ప్రక్కలు నలుదిక్కులకు బహిర్గతమై ఉంటాయి. Of or relating to the cardinal directions (north, south, east and west). A sports team or a player on a sports team at Stanford University. Upon the death of Pope Innocent VIII in 1492, the, పోప్ ఇన్నోసెంట్ VIII 1492లో మరణించడంతో, అతని. అట్టి అపరాధము, ప్రయత్నములో అట్టి ఉపశాంతినిచ్చు పరిస్థితులపైన, స్థలాంతరముపైన మన తరము కేంద్రీకరించుచున్నది.”, It is no wonder that, as one newspaper stated, when “the Latin-American, capital importance for the church today,” one of them was “the problem of the sects.”, ఒక వార్తాపత్రిక ఇలా చెప్పిందంటే ఆశ్చర్యమేమిలేదు, “లాటిన్ అమెరికా, పోప్తో వాటికన్ పట్టణములో కలుసుకొని చర్చికి సంబంధించిన రెండు అతి ప్రాముఖ్యమైన. Example: there are five coins in this picture. Here's how you say it. A shade of scarlet associated with the colour of a Catholic cardinal's cassock. All rights reserved. A high priest in the hierarchy of the Roman Catholic church, he can take part in the election of a new pope. Found 0 sentences matching phrase "cardinal number".Found in 0 ms. A word used to represent a cardinal number; a cardinal numeral. That means there are infinite counting numbers. CARDINAL meaning in telugu, CARDINAL pictures, CARDINAL pronunciation, CARDINAL translation,CARDINAL definition are included in the result of CARDINAL meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Any of various related passerine birds of the family Cardinalidae. (Psalm 83:18; Romans 1:20) They saw that Jehovah has four, (కీర్తన 83:18; రోమీయులు 1:20) యెహోవాకు నాలుగు. Wolsey was also active, destroying Luther’s illegally imported books. వొల్సే కూడా చురుకుగా ఉండి, లూథర్ చట్టవిరుద్ధంగా దిగుమతి చేసిన పుస్తకాల్ని నాశనం చేస్తున్నాడు. qualities of love, wisdom, justice, and power. A student or player on a sports team at the University of Louisville. రెట్జింగర్ను ప్రశ్నించినప్పుడు ఆయనిట్లనెను: “నరకము, పర్గేటరీ అనే నమ్మకాలు దేనితో ముడిపడియున్నవో . Below is a list of the Cardinal Numbers and Ordinal Numbers in Telugu. Cardinal Meaning in Hindi: Find the definition of Cardinal in Hindi. Development of Christian Doctrine, Roman Catholic John Henry, Newman admits that items Christendom has used for, candles, holy water, priestly garb, and images, “are all of pagan origin.”, ఆఫ్ క్రిస్టియన్ డాక్ట్రిన్ అనే తన పుస్తకంలో, రోమన్ క్యాథలిక్. Typically, an entire group of items is referred to as the "set" of items and the items within the set are referred to as the "elements" of the set. . A player on the St. Louis Cardinals team. Cardinal number definition: A cardinal number is a number such as 1, 3, or 10 that tells you how many things there... | Meaning, pronunciation, translations and examples Meaning of cardinal in Telugu or Telugu Meaning of cardinal & Synonyms of cardinal in Telugu and English. The second cardinal number two, formerly used in Celtic areas, especially Cumbria and parts of Yorkshire, for counting sheep, and stitches in knitting.See Wikipedia article on Yan Tan Tethera Another word for Opposite of Meaning of Rhymes with Sentences with Find word forms Translate from English Translate to English Words With Friends Scrabble Crossword / Codeword Words starting with Words ending with Words containing exactly Words containing letters Pronounce Find conjugations Find names (See Wikipedia article on cardinal birds.). They answer the question "How Many?" attributes —power, justice, wisdom, and love— in Chapter 1. (baseball) A player on the team "The St. Louis Cardinals". , లూథర్ తిరుగుబాటుకు సానుభూతిని చూపించే ఏ ఆలోచననైనా అణచివేయడాన్నే నైతిక బాధ్యతగా భావించాడు. the pontificate), John Paul II proposed “a general and millennial confession of sins.”, (దాన్ని పోప్ సంబంధిత అతి ప్రాముఖ్యమైన పత్రంగా కొందరు పరిగణిస్తారు), జాన్ పాల్ “వెయ్యి సంవత్సరాలుగా. పోప్ల పునరావృతమయ్యే మేయా కుల్పాల గురించి మాట్లాడుతూ, బీఫీ వ్యంగ్యంగా ఇలా అడుగుతున్నాడు: “చరిత్రాత్మక పాపాల విషయమై సార్వత్రిక తీర్పు కోసం. . Tags: cardinal meaning in telugu, cardinal ka matalab telugu By using our services, you agree to our use of cookies. . Learn more. చర్చి ఉన్నతాధికారి అయిన హ్యూమ్, చర్చి ప్యారిష్లోని సభ్యులు “నిద్రపోతున్నారు” అని అన్నాడు. (American football) A player on the team "Arizona Cardinals". . cardinal in Telugu translation and definition "cardinal", English-Telugu Dictionary online. Telugu numbers (తెలుగు సంఖ్యలు) Telugu numbers from 0 to 10 million with the numerals, the numbers written out in the Telugu alphabet and transliterated. Showing page 1. focuses on mitigating circumstances and, to take away people’s sense of guilt, of sin . వస్త్రాలు, విగ్రహాలు “అన్నీ అన్యమత మూలం నుండి వచ్చినవే” అని అంగీకరిస్తున్నాడు. Telugu words for cardinal include రోమన్ కాథలిక్ చర్చి మతాధిపతి and చర్చి మతాధిపతి. Cardinal numbers can go on and on and on. నిజానికి అవసరమైంది ఒకటుంది; అది ధర్మశాస్త్రాన్ని నెరవేర్చేది, యేసు శిష్యులను గుర్తించేది, యెహోవాకున్న ముఖ్యమైన లక్షణాలన్నింటిలో ప్రధానమైనది, (Genesis 1:26) These facets of Jehovah’s personality, love— are so frequently highlighted in Scripture that they may be referred to as God’s, యెహోవా వ్యక్తిత్వపు ఈ ముఖరూపాలు శక్తి, న్యాయము, జ్ఞానము, ప్రేమ లేఖనాల్లో ఎంత తరచుగా నొక్కిచెప్పబడ్డాయంటే వాటిని దేవుని, Ratzinger said: “Our civilization .